Uwaga! Atlas roślin ma charakter poglądowy i nie stanowi aktualnej oferty handlowej Centrum Ogrodniczego Kalisiak.

Drzewa i krzewy iglaste

Pinus peuce

Nazwa łacińska: Pinus peuce

Nazwa polska: Sosna rumelijska

Grupa: iglaste

Stanowisko: słoneczne

Opis: Sosna o pięknym wąskostożkowatym pokroju, gęsta, ugałęziona aż do samego dołu. Wzrost w młodości powolny, potem szybszy. Osiąga do 10 m wysokości. Pędy mocne, sztywne. Igły zebrane po pięć, długie 10 cm, gęsto pokrywają pędy. Wymagania glebowe i wilgotnościowe niewielkie. Lubi podłoże wapienne. Mrozoodporna. Relikt trzeciorzędowy występujący na Bałkanach. Polecana, jako drzewo soliterowe do parków i dużych ogrodów.

Pinus peuce.PAWL.1