Porady ogrodnicze

Cięcie drzewek owocowych

ciecie drzewk owocowych1Luty i marzec to odpowiednia pora na cięcie prześwietlające i formowanie drzewek owocowych (jabłoni i grusz), co wpłynie korzystnie na ich owocowanie.

Prace te najlepiej wykonywać w suche i ciepłe dni. Śliwy odmian letnich, wiśnie oraz inne pestkowe tniemy po zbiorze owoców. Drzewa późniejszych odmian śliw najlepiej jest ciąć na przedwiośniu (w marcu).
Korony wieloletnich drzewek owocowych wymagają cięcia prześwietlającego, polegającego na wycięciu wszystkich gałęzi, które się krzyżują oraz suchych i uszkodzonych. Wycinamy także większość tzw. wilków, czyli jednorocznych pędów, które nie mają pąków kwiatowych, ale nie wszystkie. Odmładzanie bardzo zagęszczonych drzew warto rozłożyć na 2 lata. Rany po cięciu należy posmarować preparatem ochronnym (Funaben Plus 03 PA).ciecie drzewk owocowych2Młode drzewka owocowe: jabłonie, grusze (najlepiej zaszczepione na podkładce skarlającej), formujemy etapowo w ciągu kilku sezonów. W przypadku drzewek nierozgałęzionych w I-ym etapie skracamy główny, pionowy pęd na wysokość ok.120-130 cm. Drzewka z bocznymi gałązkami przycinamy ok. 50 cm nad najwyżej położoną. W II-im etapie odciągamy dolne gałązki pod kątem prawie 90 stopni, przywiązując je za pomocą sznurka do pnia, w celu rozluźnienia i doświetlenia korony, aż do momentu ich zdrewnienia. W kolejnych sezonach skracamy długość gałązek o około 1/3, a niektóre usuwamy w całości.